Jumlah Paparan Halaman

15 Julai 2016

Telefon Lama Kehidupan Baru Selamatkan Planet Kitar Semula Telefon Anda

Posted by   on


Apakah e-Waste?

Istilah e-Waste atau Waste of Electrical & Electronic Equipment (WEEE) meliputi semua jenis Electrical & Electronic Equipment (EEE) yang telah dibuang.
Mobile e-Waste secara khusus merujuk kepada apa-apa sisa yang dijana daripada peranti berasaskan SIM seperti telefon berciri, telefon pintar, tablet & phablets bersama-sama dengan pengecas & aksesori.

Tahukah Anda?

Peranti mudah alih perlu dibuang apabila mereka tidak lagi digunakan.
Bahan-bahan yang tidak boleh dilupuskan & mengandungi komponen berbahaya yang boleh memudaratkan kesihatan anda & mencemarkan alam sekitar.
Melalui proses kitar semula yang betul, lebih 90% daripada bahan-bahan yang digunakan dalam peranti mudah alih dan aksesori boleh diperolehi semula.

Extended Tanggungjawab Pengeluar

Dalam menangani isu-isu e-sisa, Malaysia akan memperkenalkan program Extended Tanggungjawab Pengeluar (EPR). EPR adalah sistem pengurusan produk dan pembaziran yang pengeluar bertanggungjawab bagi pengurusan alam sekitar selamat produk mereka (mengambil semula, kitar semula dan pelupusan akhir) apabila mereka tidak lagi berguna atau dibuang.
Dalam usaha untuk melengkapkan inisiatif EPR di Malaysia, SKMM sebagai pengawal selia bagi industri komunikasi dan multimedia telah memulakan program kitar semula bersama industri pada peranti mudah alih dibuang. Mobile e-Waste: Old Phone, Kehidupan baru adalah tindak balas SKMM untuk Resolusi 79 yang diguna pakai di Dunia Standardisasi Perhimpunan telekomunikasi (WTSA 12) pada November 2012. Resolusi 79 Negara Anggota untuk mengambil segala langkah yang perlu untuk mengendalikan dan mengawal e-sisa di untuk mengurangkan bahaya yang timbul daripada digunakan telekomunikasi / peralatan ICT.

Kami Mahu Menggalakkan1) Pelupusan alam sekitar selamat dan kitar semula akhir-hayat (EOL) peranti mudah alih.
2) Kesedaran mengenai kesan-kesan berbahaya pada kesihatan dan alam sekitar disebabkan oleh pelupusan tidak wajar peranti mudah alih.
3) Pendidikan mengenai langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengitar semula dan membaik pulih peranti bimbit anda.

Tiada ulasan:
Write comments

Hey, we've just launched a new custom color Blogger template. You'll like it - https://t.co/quGl87I2PZ
Join Our Newsletter